payrollingmanagement.nl

Payrolling management

Welkom op de website met uitleg en informatie over de dienstverlening payrolling management (lees payrolling of payroll) bij een payrollingbedrijf in Nederland.

U bent misschien op zoek naar de antwoord op de vragen: Wat is payrolling management en is payrolling management van een payrollingbedrijf iets voor mij, mijn personeel en bedrijf? Om u hierbij zo goed mogelijk te helpen, geven wij u hieronder daarom allereerst beknopte informatie en uitleg over payrolling management bij een payrollingbedrijf in Nederland.

Heeft u na het lezen hiervan nog verdere vragen of wilt u meer payrolling informatie van ons ontvangen? Vraagt u dan bij ons een gratis geheel vrijblijvend payrolling adviesgesprek of payrollingofferte voor uw bedrijf aan! Graag informeren wij u dan verder over alle mogelijkheden en voordelen van payrolling management voor u, uw management, organisatie, medewerkers, CAO, branche en/of sector en de bijbehorende payrollingtarieven.

Vraag een offerte over payrolling management aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Wat is payrolling management?

Bij payrolling management (lees payrolling of payroll) neemt een payrollingbedrijf het juridisch werkgeverschap en tal van arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s van een ondernemer en/of werkgever over. Dit kunnen bij payrolling management bijvoorbeeld uw werkgeversrisico’s ten aanzien van arbeidscontracten, ziekte, loondoorbetaling en proeftijden zijn. Uw medewerkers krijgen van het payrollingbedrijf een arbeidsovereenkomst en komen hierdoor juridisch bij hen in dienst (op de loonlijst = vertaling van payroll vanuit het Engels). De inhoud van het arbeidscontract van uw medewerkers wordt bij payrolling management door het arbeidsverleden van uw medewerkers of bij nieuwe medewerkers door u (conform evt. uw CAO) bepaald.

Het payrollingbedrijf draagt bij payrolling management vervolgens zorg voor o.a. het tijdig en adequaat uitbetalen van salarissen, afdragen van premies en loonbelastingen en neemt zij daarbij ook het ziekterisico omtrent uw personeel voor haar rekening. Hierdoor neemt het payrollingbedrijf bij payrolling management, vaak tegen veel lagere kosten, u en/of de afdeling personeels- en salarisadministratie van uw bedrijf veel werk uit handen. Deze totale service wordt ook wel naast payroll en payrolling met een mooi woord als ‘Payrolling Management of Payroll Management’ aangeduid.

Waarom payrolling management?

Er zijn veel redenen, om van payrolling management (lees payrolling of payroll) voor uw organisatie in Nederland gebruik te maken, te bedenken. Een belangrijke reden bij onze payrolling klanten, naast tijdwinst en geld, is het gemak dat de dienstverlening payrolling management met zich meebrengt. Als ondernemer en/of werkgever in Nederland hoeft u zich bij payrolling management namelijk geen zorgen meer over uw personeelszaken en salarisadministratie te maken. Van arbeidscontracten en loonstroken tot Belastingdienst en ziekte, alles is de verantwoording van het payrollingbedrijf. Zo kunt u zich bij payrolling management weer echt met uw personeel en belangrijkere zaken, i.p.v. met regeltjes en formulieren, binnen uw bedrijf bezighouden!

Vraag een offerte over payrolling management aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Wat kost payrolling management?

De kosten van payrolling management (lees payrolling of payroll) bij payrollingbedrijven zijn uit een aantal onderdelen opgebouwd. Wanneer u zelf werknemers in Nederland in dienst heeft, maakt u of uw organisatie deze kosten ook. Hierbij moet u echter met verschillende partijen rekening houden. U besteedt bijvoorbeeld uw salarisadministratie aan een administratiekantoor uit en heeft daarnaast een arbodienstcontract en ziekteverzuimverzekering bij een verzekeraar afgesloten. U betaalt deze diensten echter nu nog allemaal apart en krijgt er voor iedere product/dienst weer extra administratief werk bij.

Bij payrolling management besteedt u echter alles aan 1 partij uit. Hierdoor bespaart u op uw personeelskosten en bent u daardoor in veel gevallen veel goedkoper uit.

De volgende personeelskosten zijn o.a. bij payrolling management inbegrepen: Brutolonen en werknemerspremies, werkgeverspremies, pensioen afdracht, reservering vakantie uren/dagen, reservering vakantiegeld, ziekterisico, salarisadministratie en contractbeheer.

Wij van Payrolling Management baseren onze payrollingtarieven altijd op basis van het bruto uurloon, exclusief reserveringen vakantiegeld en dagen, van een werknemer. Het uiteindelijk payrollingtarief wordt, door dit bruto uurloon van een medewerker met een zogenaamde payrollingfactor (omrekenfactor of loonsom) te vermenigvuldigen, berekend. Dit is ook gebruikelijk in de detacherings- en uitzendbranche.

De hoogte van deze omrekenfactor bij payrolling management wordt mede door: (1) de opbouw brutoloon en payrollfactor/-tarief , (2) het soort werknemers (studenten/scholieren, oproepkrachten en/of vast personeel), (3) de functies van de payrollingwerknemers, (4) de geldende branche-CAO (onze vergelijken met branche), (5) het aantal gewerkte uren en werknemers, (6) het ingecalculeerde ziekteverzuim, (7) juridische kosten, (8) kort verzuim (calamiteiten), bijzonder (buitengewoon) en zorgverlof, (9) pensioen, (10) betalingstermijn, (11) koppeling systemen en (12) scholingsfonds bepaald.

U weet dus bij payrolling management van te voren wat een werknemer u exact per uur kost, daar u bij gebruik van payrolling management alleen voor de daadwerkelijk gewerkte uren van uw payrollingwerknemer betaald. Bij ziekte of vakantie van uw payrollingwerknemer heeft u ook geen personeelskosten.

Werkt u tenslotte met uitzendkrachten en/of gedetacheerden, dan bent u bij gebruik van payrolling management sowieso goedkoper uit! Hierbij kan uw voordeel, bij gebruik van payrolling management i.p.v. uitzenden, tot wel enkele euro’s per uur oplopen. Vraag daarom nu snel een gratis geheel vrijblijvend payrolling adviesgesprek of payrollingofferte op maat bij ons aan!

Over Payrolling Management

Wij van Payrolling Management kunnen elke ondernemer en/of werkgever in Nederland een passende payrollingconstructie tegen een scherp payrollingtarief aanbieden. Vraag daarom nu direct bij ons een gratis geheel vrijblijvend payrolling adviesgesprek of payrollingofferte aan en ontvang deze offerte binnen 24 uur, boordevol informatie over wat payrolling management (lees payrolling of payroll) is en voor u, uw management, bedrijf en personeel in Nederland kan betekenen.

Vraag een offerte over payrolling management aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Voor wie is payrolling management interessant?

In feite is het werken, i.v.m. kortlopende projecten of lange termijntrajecten, met payrolling management bij het managen van uw personeelsbeleid voor iedere organisatie, die met personeel in Nederland werkt, interessant. Dit doordat u bij payrolling management (lees payrolling of payroll) beperkte werkgeversrisico’s heeft en bij payrolling management financiële voordelen, door efficiënter in te kopen, kunt behalen.

Denkt u zich eens in dat u zich bij payrolling management niet meer hoeft te bekommeren over wet- en regelgeving omtrent arbeidsovereenkomsten en aanverwante zaken, geen aangiften van het UWV en Belastingdienst meer krijgt, geen kosten van een arbodienst en overige personeelsverzekeringen heeft en geen ziekmeldingen en verzuimbegeleiding meer hoeft te doen. Wat een rust zou u dat geven!

Payrollingbedrijven in Nederland

Naast Payrolling Management bieden de volgende payrollingbedrijven o.a. ook hun payrollingdiensten (lees management) door heel Nederland aan. Zij hebben hierdoor gezamenlijk enkele 10.000en payrollingmedewerkers bij diverse bedrijven door heel Nederland in verschillende branches en plaatsen op de payroll staan.

Persoonality Payrolling, Driessen Payroll, Pflex, Kolibrie Payroll, Tempo-Team Payroll, Connexie Payroll, Repay Payroll, Payroll Select, Payroll Talent, Please Payroll, Pay for People Payroll, Nedflex Payrolling, WePayPeople, Payroll Company, Payned Payrolling, PRO Payroll, Payper, Fortium Payroll en Next Payroll.

Voordelen van payrolling management

Naast de bovengenoemde redenen (tijdswinst en gemak) zijn ook de volgende voordelen voor veel ondernemers en/of werkgevers in Nederland doorslaggevend om payrolling bij het managen van hun personeelsbeleid te gebruiken.

Lagere personeelskosten bij payrolling management

Dankzij schaalvergroting en lage overheadkosten kunnen wij uw personeels- en salarisadministratie van uw bedrijf met payrolling management (lees payrolling of payroll) voor scherpe payrollingtarieven doen. In veel gevallen betekent dit dat u zelfs bij payrolling management goedkoper uit bent dan wanneer u uw personeel zelf in dienst zou hebben. U heeft als werkgever namelijk als voordeel dat u bij een payrollingbedrijf aanzienlijk op de kosten van uw eigen loon- en contractadministratie, accountantskosten, arbokosten en niet te vergeten kosten bij ziekte bespaart. Bovendien heeft u als voordeel dat u bij payrolling management binnen uw bedrijf veel goedkoper uit bent dan wanneer u met een uitzendbureau en/of detacheringsbureau voor uw bedrijf samenwerkt. Dit betekent dat als u in plaats van uitzenden en/of detacheren van payroll management gebruikmaakt, u soms wel enkele euro's per uur kunt besparen!

U blijft de baas binnen uw bedrijf bij payrolling management

In de praktijk blijft u bij payrolling management (lees payrolling of payroll) voor uw personeel nog steeds 'de baas' binnen uw bedrijf. Dit betekent dat het payrollingbedrijf slechts als uw externe afdeling P&O en salarisadministratie bij payrolling fungeert. U blijft bij payrolling management namelijk nog steeds voor de dagelijkse gang van zaken binnen uw bedrijf, echter zonder alle werkgeversrisico’s, regeltjes en formulieren, verantwoordelijk. Voor uw werknemers betekent dit dat er feitelijk ook niet veel met payrolling management verandert, behalve dat zij als voordeel te allen tijde 24/7 met hun vragen op een professionele dienstverlener, op het gebied van personeel en organisatie, kunnen terugvallen.

Personeelskosten vooraf inzichtelijk bij payrolling management

U weet als voordeel met payrolling management vooraf wat uw personele kosten bij een payrollingbedrijf zullen zijn, zodat u hier in uw personeelskostenberekeningen, budgettering, calculaties of offertes rekening mee kunt houden. U betaalt namelijk een vast payrollingtarief per gewerkt uur van uw medewerkers en ontvangt hiervan periodiek één factuur van het payrollingbedrijf. Dit betekent dat u als voordeel bij payrolling management (lees payrolling of payroll) te allen tijde 24/7 een zeer nauwkeurige inzage in uw totale salaris- en personeelskosten van uw bedrijf met payrolling management heeft. De onverwachte uitgaven voor bijvoorbeeld ziekte of arbeidsongeschiktheid zijn namelijk voor rekening van het payrollingbedrijf bij payrolling management.

Minder administratie bij payrolling management

Facturen en/of aangiften van instanties zoals het UWV, Belastingdienst, diverse pensioenen aanverwante verzekeringen, arbodienst, verzuimverzekering en accountants (met betrekking tot salaris- en personeelsadministratie) ontvangt u niet meer bij gebruik van payrolling management (lees payrolling of payroll). Dit betekent dat u als voordeel bij payrolling management uw arbodienst en ziekengeldverzekering kunt opzeggen en u daarnaast niets meer met de stijgende werkgeverslasten in uw branche te maken heeft. U heeft immers bij payrolling management geen personeel meer in dienst!

Geen werkgeversrisico's bij payrolling management

Uw huidige en/of nieuw geworven medewerkers werken dus exclusief voor u, maar staan bij het payrollingbedrijf op de loonlijst (= vertaling van payroll en/of payrolling uit het Engels). Dit betekent dat het payrollingbedrijf als voordeel voor u hierdoor volledig verantwoordelijk voor al uw arbeidsrechtelijke werkgeversrisico's aangaande uw medewerkers is. U heeft bij payrolling management namelijk geen personeel in dienst. U moet hierbij dus o.a. denken aan ziekteverzuimbegeleiding, re-integratiebegeleiding, uitvoeren Wet poortwachter en allerhande arbeidsrechtelijke juridische conflicten.

Geen kosten bij ziekte bij payrolling management

Omdat u geen juridisch werkgever van uw (nieuwe) medewerkers bij payrolling management (lees payrolling of payroll) meer bent, heeft dit als voordeel dat u ook de kosten van het ziekteverzuim, re-integratie en alle bijbehorende administratieve verplichtingen bij gebruik van payrolling management niet meer heeft.

Gratis deskundig advies bij ons

Met welk personeelsvraagstuk u en/of uw medewerkers ook te maken hebben, door de aanwezige kennis bij ons hoeft u maar 1 telefoontje te plegen om gratis (bij uw accountant betaalt u nu per minuut!) antwoord te krijgen op uw vraag. Daarnaast wordt door ons o.a. het pensioen en collectieve verzekeringen voor uw personeel bij gebruik van payrolling management (lees payrolling of payroll) geregeld. U ziet aan uw medewerkers wordt bij payrolling management door ons ook gedacht. Na dit alles te hebben gelezen, wilt u misschien toch nog meer over wat payrolling management voor u, uw medewerkers en bedrijf nog verder kan betekenen weten? Vraag daarom nu snel een gratis geheel vrijblijvend payrolling adviesgesprek of payrollingofferte bij ons aan!